Bal-balan Bocah Ndesa Kluthuk Kebumen

sepak bola anak kampung desa kebumen

sepak bola anak kampung desa kebumen

Kebumen–  Bal-balan pancen dadi kesenengane wong akeh. Nek nang TV ana acara bal-balan, apamaning nek sing main bangsane MU (Manchester United) karo Barca, wis jan ramene. Nang Kebumen biasane nek ana acara kaya kuwe sedurunge apa sawise bal-balan, warung mandan ramen. Bakul kopi karo budin goreng pada bungah. Soale bar surak-surak pada kencoten.

Agi bal-balan antarane Indonesia ngelawan Malasyia apamaning, pol ramene. Sayang, Indonesia kalah. Jejel nek menang, wah tambah ramen bal-balan nang Indonesia. Pada tambah semangat, karo dadi tanda-tanda perbal-balan nang Indonesia arep sukses. Nanging akhire kalah, welah…..ya wis.

Jan-jane, kalaeh bal-balan Indonesia karo Malasyia ya ora apa-apa, nek bar kuwe dunya bal-balan nang Indonesia ora gegeran. Gegeran kat Nurdin Halid ribut njaluk tetep dadi sing mbaurekso  PSSI, terus bar kuwe gegeran kongres….

BERITA DENGAN BAHASA JAWA NGAPAK KEBUMEN lainnya silahkan lihat di NgapakNEWS.com

Iklan